An școlar  2022-2023

_______________________________________________________

      Olimpiada județeană de matematică rezultate finale

      Lot ONM 2023 Prahova 

      Lista elevilor calificati la ONM este afisată pe site-ul  SSMR 

    Profesori delegați:  clasele 5-6  Slobozia  - prof. Nichifor Nicolae Adrian, Școala Gimnazială HM Berthelot Ploiești

                                             clasele 7-8  Cheile Grădiștei - prof. Mușat Claudia Nicoleta, Colegiul Național „IL Caragiale ” Ploiești

                                             clasele 9-12  Craiova -prof. Isofache Cătălina Anca, Colegiul Național „Al I Cuza” Ploiești

_______________________________________________________

       Rezultate  finale

 _______________________________________________________

      Sâmbătă, 4.03.2023, se va desfășura la Scoala Gimnazială Ion Ionescu,Valea Călugărească, etapa județeană a Olimpiadei Satelor din România, concurs național de matematică aflat în       calendarul concursurilor finanțate de ME.

       Proba de concurs se va desfășura timp de 2 ore, în intervalul 10.00-12.00,  pentru toate clasele. Elevii vor intra în săli  până la ora 9,30 și vor avea asupra lor carnetul de elev.

         Rezultate

   Eventualele contestatii se depun la centrul de concurs -Școala Gimnazială Ion Ionescu, Valea Călugărească-luni, 6 martie 2023, in intervalul 9.00-12.00

_______________________________________________________

Concursul Multidisciplinar "Regalul Generației XXI", 17 decembrie 2022

Sambata, 17 decembrie 2022, se va desfasura la Scoala Gimnaziala "Sf. Vineri", Municipiul Ploiesti, Concursul Multidisciplinar "Regalul Generatiei XXI", derulat in cadrul proiectului judetean cu participare regionala, CAEJ 2022 - domeniul stiintific, pozitia 231, editia a XIV-a.
_________________________

Concursul de matematică LuminaMath

Concursul se desfășoară in 2 centre: C.N. Nichita Stănescu Ploiesti si Scoala Spectrum Ploiesti cu prezentă fizică, sâmbătă 10.12.2022, între orele 10:00-12:00. La această etapă se vor prezenta în centrele de concurs doar elevii calificați în urma Etapei Online impreună cu actul de identitate sau carnet de elev/ pasaport s.a.

 _________________________ 

ÎNTÂLNIREA DE LUCRU A PROFESORILOR DE MATEMATICĂ - 26 septembrie 2022

REPERE_METODOLOGICE_MATEMATICA_2022_2023

                        clasa aXI-a       clasa aXII-a     

                           clasa aXI-a       clasa aVIII-a         

OME Nr. 3505/2022 privind aprobarea structurii anului școlar 2022-2023.

Art.1.

(1) Anul școlar 2022-2023 începe la data de 1 septembrie 2022, se încheie la data de 31 august 2023 și are o  durată de 36 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului școlar 2022-2023 încep la data de 5 septembrie 2022. 

(2)Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele: 

a)pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și  se încheie la data de 2 iunie 2023; 

b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de  săptămâni de cursuri și se încheie la data de 9 iunie 2023; 

c) pentru clasele din învățământul liceal – filiera  tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a),pentru clasele din  învățământul postliceal, cu excepția calificărilor  din domeniul sănătate și asistență pedagogică, și pentru clasele  din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 23 iunie 2023; 

d) pentru clasele din învățământul postliceal, având calificări  din domeniul sănătate și asistență pedagogică, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile- cadru de învățământ în vigoare. 

Art.2.- Anul școlar 2022-2023 se structurează astfel:

  1. Cursuri (1): de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022;
  2. Cursuri (2): de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022;
  3. Cursuri (3): de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene / al municipiului București, după caz;
  4. Cursuri (4): de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene / al municipiului București, după caz, până joi, 6 aprilie 2023;
  5. Cursuri (5): de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023.

Vacanțele elevilor sunt programate astfel:

  1. Vacanța (1): de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;
  2. Vacanța (2): de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;
  3. Vacanța (3): de o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene / al municipiului București, în perioada 6-26 februarie 2023;
  4. Vacanța (4): de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023;
  5. Vacanța (5): de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.

Art. 4.- (1) Programul național „Școala altfel“ si Programul „Săptămâna verde“ se desfășoară în perioada 27 februarie-16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se afla la decizia unității de învățământ. 

Recomandări privind resursele educaționale deschise (RED)

Aplicații gratuite pentru realizarea de lecții, grafice, calcule etc.

https://www.geogebra.org/

https://www.desmos.com/

http://www.dudamath.com/

https://cabri.com/en/

Editor video online

https://www.adobe.com/express/create/video

Pagini web cu acces gratuit; colecții de cursuri, prelegeri, videoclipuri, aplicații

https://www.khanacademy.org/math/

https://www.mathwarehouse.com/

https://mathigon.org/

https://www.mathsisfun.com

https://lib.lavc.edu/c.php?g=571229&p=5570912

https://seeing-theory.brown.edu/index.html#firstPage

Platforme gratuite concepute pentru a sprijini procesul de instruire prin metode interactive (profesorul are acces după crearea unui cont; modulele/exercițiile existente pot fi integrate direct în conținuturile de învățare corespunzătoare, dar pot fi și elaborate online teste ce dau feedback imediat elevilor)

https://wordwall.net/

https://learningapps.org/

Exemple de RED-uri pentru gimnaziu (CRED ) https://digital.educred.ro/red-din-cred/red-gimnaziu 

Exemple de activități remediale și de progres pentru clasa a IX-a

- materiale utile pentru activități remediale pentru liceu https://digital.educred.ro/red-din-cred/red-gimnaziu 

- colecția de activități Funcția de gradul al II-lea https://teacher.desmos.com/collection/5f05de47be286245c2bb18a6 

Exemple de activități remediale și de progres pentru clasa a X-a

- colecția de activități Geometrie analitică - clasa a X-a (2020-2021) https://www.geogebra.org/m/dfnwaujt 

- elemente de statistică matematică și probabilități https://www.slideshare.net/olesvol/elemente-de-statistica-matematica-i-probabilitatea, https://www.youtube.com/watch?v=6OtHbMxp-OQ, https://www.youtube.com/watch?v=yOccEk7YXKg 

Exemple de activități remediale și de progres pentru clasa a XI-a

- tangenta la o curbă, derivata unei funcţii într-un punct https://www.geogebra.org/m/cmdjgBc5 

- funcții derivabile https://www.khanacademy.org/math/ap-calculus-ab/ab-differentiation-1-new/ab-2-4/e/differentiability-at-apoint-algebraic 

- operații cu funcții derivabile https://www.geogebra.org/m/BXBRxTQq 

Exemple de activități remediale și de progres pentru clasa a XII-a

- test inițial clasa a XII-a https://quizizz.com/admin/quiz/5f1e973e49e7e0001bcc995b/test-initial-pentru-clasa-a-xii-a 

- metode de calcul al integralelor definite: integrarea prin părți https://www.geogebra.org/m/hWbTYfGR 

 ​

           TEMATICA CERCURILOR PEDAGOGICE 2022-2023 

Cercul

Responsabil

Activitatea I

Activitatea II

Unitatea

Modul/Data

Unitatea

Modul/Data

1

lista

unități

Prof.  Cezar Corneliu Stoica

Prof.  Anda Marcu

   

Strategii didactice de abordare a șirurilor de numere reale

Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria, Municipiul Ploiești

30.01.2023

  

1.Coliniaritate și concurență în plan și spațiu - aspecte metodice

2.Vechi și nou în examenele și concursurile școlare

Școala       Gimnazială      ”Sfânta Vineri”, Municipiul Ploiești

Școala   Gimnazială ”Radu

Stanian” , Municipiul  Ploiești

22.05.2023

2

lista

unități

Prof.  Daniela Lambru

Prof.  Nicoleta Prună

1. De la inițiere la performanță în abordarea noțiunilor de  parte întreagă a unui număr real și parte fracționară a unui număr real

2. Instrumente și metode de evaluare utile în dezvoltarea competențelor specifice în studiul matematicii în gimnaziu și liceu

Colegiul  Național "Alexandru Ioan Cuza", Muncipiul Ploiești

30.01.2023

Aspecte didactice ale predării ecuațiilor, inecuațiilor, sistemelor de ecuații la gimnaziu și liceu

Liceul Tehnologic "Lazăr Edeleanu", Municipiul Ploiești

Școala Gimnazială "Andrei Mureșanu", Municipiul Ploiești

03.04.2023

3

lista

unități

Prof. Carmen Angelescu

Prof. Sînziana Dumitran

1.Aspecte metodico-științifice în predarea capitolului Determinanti

2.Matematica în viața de zi cu zi.Rolul manualului în învațarea matematicii

Liceul “Simion Stolnicu”, orașul Comarnic

 Școala Gimnazială nr. 2, orașul Comarnic

16.01.2023

Teoremele lui Fermat, Rolle, Lagrange.Aplicații

Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, orașul Câmpina

Școala Gimnazială „B.P. Hasdeu”,orașul Câmpina

8.05.2023

4

lista

unități

Prof. Ionel Brabeceanu

Divizibilitatea numerelor naturale

Școala Gimnazială Toma Socolescu, comuna Păulești

12.12.2022

Aspecte privind compunerea problemelor de matematică

Școala Gimnazială, comuna Scorțeni

8.05.2023

5

lista

unități

Prof. Maria Marghioala-Andrei

Aspecte metodice în predarea capitolului Proiecții ortogonale pe plan

Şcoala Gimnazială „Ing. Gheorghe Pănculescu”,orașul  Vălenii de Munte

16.01.2023

Măsura în geometria euclidiană, aspecte metodico-știintifice

Școala Profesională, comuna  Starchiojd

Şcoala Gimnazială, comuna Bătrâni

8.05. 2023

6

lista

unități

Prof.   Anișoara Crăciunescu 

Aspecte metodice privind predarea capitolului “Patrulatere”

Școala Profesională, comuna Sângeru

Școala Gimnazială, comuna Lapoș

Școala Gimnzaială, comuna Salcia

28.11.2022

Metode și tehnici de rezolvare a inegalităților matematice

Liceul Tehnologic, comuna Ciorani

Școala Gimnazială, comuna Ciorani

6.03.2023

7

lista

unități

Prof.  Bogdana Ciudin

Prof.  Emilia Părăuță

Aspecte metodice în predarea capitolului Proiecții ortogonale pe plan

Școala Gimnazială, comuna Poienarii Burchii

30.01.2023

1.Vectori. Probleme cu vectori din subiectele de la examenele de bacalaureat și grade didactice.

2. Probleme de extrem în geometria de gimnaziu.

Liceul Teoretic, comuna  Filipeștii de Pădure

Școala Gimnazială Ion Moga Ditesti,comuna Filipeștii de Pădure

8.05.2023

   

  _______________________________________________________

  

      _________________________                                                                                                                                                      

      mateisjph@gmail.com      

     sb©mateph 2010